En kronisk sykdom

Kneartrose er en kronisk sykdom, noe som innebærer at man med tiden stadig blir dårligere. I begynnelsen av sykdomsprosessen blir brusken ujevn, noe som gjør at kneet føles stivt. Spesielt kan man merke dette om morgenen når man skal komme i gang. Belastningssmerter er også vanlige, og man må ofte kutte ned på aktiviteter og fysisk hardt arbeid.


Mild kneartrose

I et friskt kne har man myktgjørende og smørende brusk. Brusken demper kraftige støt og hindrer at ben gnisser mot hverandre. Ved mild kneartrose dannes det små fordypninger eller små sprekker

Benet kan også begynne å vise tegn på ubalanse i varusstilling/valgusstilling.

Moderat kneartrose

Større deler av brusken brytes ned. Dette medfører redusert bevegelighet og økt smerte ved daglige aktiviteter.

Den smørende leddvæsken kan bli tynnere og mindre elastisk, noe som ytterligere påskynder nedbryting av brusken.

Alvorlig kneartrose

Store deler av bruskoverflaten er slitt ned, noe som gjør at benendene er ubeskyttet. De gnisser mot hverandre og skaper smerte.

Bruskbiter kan også løsne og skape ytterligere skader og smerter. På dette stadiet er det vanlig å bli hjulbent.