Kirurgiske alternativ

Når man har prøvd alle ikke-kirurgiske behandlingsmuligheter og de ikke gir tilstrekkelig med smertelindring og bevegeligheten er alvorlig nedsatt så kan din lege foreslå kneoperasjon som for eksempel innsetting av kneprotese. Det beste tidspunktet for dette og rett type operasjon avgjøres av en ortoped.

Unloader og operasjon

Kneortosen Unloader kan utsette behovet for en kneprotese og forbedre livskvaliteten for mange som lider av kneartrose. Selv om mange som bruker Unloader i flere år til slutt ender med en kneprotese så vil de som regel ha hatt flere aktive år før det er nødvendig med en operasjon. Når det er behov for en kneoperasjon så kan det være lang ventetid på dette og i de tilfellene kan Unloader også være et bra alternativ før selve operasjonen.